Nowoczesne, ekologiczne parki w Europie

Kategoria: Blog

park

Nowoczesne parki to bardzo istotny element każdego współczesnego miasta. Wpływają na jego wizerunek, a także samopoczucie mieszkańców. Obecnie można zauważyć trend do zwiększania ilości przestrzeni zielonej w miastach i łączenia jej z siecią zielonych szlaków pieszo-rowerowych. Niejednokrotnie parki tworzone są z myślą o podniesieniu prestiżu miasta, ale jednak w większości przypadków stanowią one przestrzeń, w której mieszkańcy mogą spędzić czas, oddając się odpoczynkowi lub różnorodnym aktywnościom na świeżym powietrzu.

Jakie są współczesne parki?

Współczesne parki w większości przypadków tworzone są zgodnie z ideą minimalnej ingerencji w krajobraz kulturowy danego miejsca. Najczęściej powstają na terenach z odzysku, często zajmowanych wcześniej przez przemysł, wojsko lub komunikację. Takie miejsce posiada więc swoją specyfikę, cechy charakterystyczne i rozpoznawcze, których nie należy niszczyć, tworząc nową infrastrukturę. Dąży się więc do zachowania charakterystycznych form ukształtowania terenu, obiektów budowlanych czy specyficznych pozostałości, które znajdują się w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Stanowią wówczas ciekawe, oryginalne i nawiązujące do historii miejsca elementy wyposażenia parku. Są one świadectwem minionych czasów oraz znaczącym elementem minionej epoki.

Projektanci współczesnych parków miejskich zwykle starają się również w minimalny sposób ingerować w krajobraz przyrodniczy. Bardzo często zdarza się, że wiele terenów, na których powstały nierentowne inwestycje, z biegiem czasu popada w całkowitą ruinę, podlegają procesom naturalnej sukcesji przyrodniczej. W takich sytuacjach natura sama zaczyna się regenerować, tworząc przestrzeń zieleni, która jednak bez ingerencji człowieka jest nieuporządkowana, często wygląda jak zdegradowana. Zbiorowiska roślinne wytwarzane w ten sposób nie są przystosowane do potrzeb człowieka. Bardzo często właśnie w takich okolicznościach powstają parki miejskie, które po optymalnym rozplanowaniu przestrzeni i wyposażeniu jej w niezbędne elementy, takie jak np. ławki, latarnie, kosze na śmieci, stojaki rowerowe ze stali nierdzewnej itp. mogą stanowić doskonałe miejsce do odpoczynku i rekreacji mieszkańców.